Knooppuntenkaart ruiter- en menpaden Utrechtse Heuvelrug Midden en Noord

2016-10

Voor ruiters en menners is er dit voorjaar een belangrijke mijlpaal bereikt. In mei is namelijk de Knooppuntenkaart van ruiter- en menpaden op de Utrechtse Heuvelrug Midden en Noord gereed gekomen en gepubliceerd.  In 2012 was de eerste Knooppuntenkaart Paardenroutes al in gebruik genomen. Deze eerste kaart loopt van Doorn tot aan Rhenen (ten zuiden van de A12), terwijl de nieuwe kaart Midden en Noord van Doorn tot aan Huizen loopt (ten noorden van de A12). Beide kaarten samen beslaan daarmee de gehele Utrechtse Heuvelrug. Landgoed Eyckenstein ligt in het kaartgebied Utrechtse Heuvelrug Midden en Noord.

 

Knooppuntenkaart - 500

Hoe is de kaart tot stand gekomen?

Op de Utrechtse Heuvelrug zijn er vele grotere en kleinere gebieden van zowel publieke als particuliere grondeigenaren. Voorheen had elke eigenaar of beheerder zijn eigen paardenpadenbeleid en -routes. Sommige beheerders wisten zelf niet eens precies waar hun paardenroutes lagen en hoe ze erbij lagen. Met een beetje geluk sloten de paden van de verschillende beheerders op elkaar aan, maar dat was niet altijd het geval. Voor ruiters en menners was het vaak zeer onduidelijk welke langere routes over meerdere gebieden gevolgd konden worden, want er bestond geen totaaloverzicht.

Twee en een half jaar is er onder aanvoering van Marjolein van Unen en Coen Langkemper, regioconsulenten van de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt aan de voorbereidingen van de Knooppuntenkaart. Die voorbereidingen bestonden niet alleen uit de inventarisatie van alle bestaande routes per gebied, maar ook uit het oplossen van knelpunten, zoals gevaarlijke oversteekpunten en slecht op elkaar aansluitende routes. Er is daarvoor veel overleg met de beheerders gevoerd. Op Landgoed Eyckenstein is er bijvoorbeeld in het noordelijke deel een groter paardenpad aangelegd, waarmee er een betere oostwest-verbinding tussen onze beide buren Utrechts Landschap en Lage Vuursche tot stand is gebracht.

 

Hoe werkt het?

Belangrijk onderdeel van de kaart zijn de knooppunten, ofwel de kruisingen van de aanwezige paardenpaden. Alle kruisingen hebben een volgnummer gekregen, dat op de kaart aangegeven is. Bij het knooppunt zelf is een paaltje geplaatst waarop dit nummer staat. Aan de hand van de kaart kan men een gekozen route volgen door van knooppunt naar knooppunt te rijden. Tussen de knooppuntnummers zijn de routes aangegeven. Verder zijn er verschillende voorzieningen op aangegeven. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebiedsbeheerder om met bordjes aan te geven op welke paden paarden wel of niet zijn toegestaan. Elke beheerder kan daarvoor z’n eigen bordjes gebruiken. Landgoed Eyckenstein gebruikt ronde groene bordjes met een ruiter voor toegestane paden en een doorgestreepte ruiter met rode rand voor niet toegestane paden, zoals hieronder afgebeeld.

Op Landgoed Eyckenstein kunt u de volgende bordjes tegenkomen. Staat er ergens geen bordje, dan zijn paarden er niet toegestaan.

Paarden Knooppuntnummer 500
Paardenknooppuntnummer

Paarden toegestaan 500
Paarden toegestaan

Paarden niet toegestaan 500
Paarden niet toegestaan

 

Wat moet er nog gebeuren?

Het werk is nog niet af. Er zijn in het totale knooppuntennetwerk nog gebieden die niet goed op elkaar aansluiten en oversteekpunten waar de veiligheid verbeterd moet worden. Op sommige plaatsen is er behoefte om kleinere rondjes te kunnen rijden. In het Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland hoopt gemeente De Bilt diverse verbeteringen aan te pakken, zoals op Landgoed Eyckenstein een nieuw ruiterpad langs Lage Vuursche.

Voor dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van informatie van onder andere de volgend bronnen:
– Correspondentie met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).
– KNHS: Knooppuntenkaart ruiter- en menpaden Utrechtse Heuvelrug Midden en Noord beschikbaar
– Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug: Facebookpagina
– Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: Lancering knooppuntenkaart paardenpaden Heuvelrug Midden en Noord

Voor het verkrijgen van de kaart klikt u op één van de links hierboven.

Laat een reactie achter