Landelijke Natuurwerkdag op Eyckenstein

2018-12

Vier keer per jaar organiseert Landgoed Eyckenstein een buitenwerkdag. In november valt deze altijd samen met de landelijke Natuurwerkdag, die een initiatief is van LandschappenNL. Dit jaar was dat zaterdag 3 november. Door de combinatie hadden we een mooie grote groep vrijwilligers. Vaak levert de Landelijke natuurwerkdag ook weer nieuwe vrijwilligers op, die daarna blijven komen.

We hebben ons deze dag bezig gehouden met het opschonen van rabatten ten noorden van de Karnemelksweg. Rabatten zijn langwerpige ophogingen die tussen greppels liggen. Meestal stammen ze uit de achttiende en negentiende eeuw, een periode waarin er veel bossen werden aangeplant en de bodem nog erg nat was. De bedoeling van rabatten was te zorgen dat aangepante bomen op de verhogingen zo veel mogelijk droog konden staan. Rabatten hebben een historisch landschappelijke waarde. Op Eyckenstein zijn er van oorsprong meer plaatsen met rabatten geweest. Sommige daarvan zijn langere tijd geleden weer geëgaliseerd, hoewel ze soms nog wel vaag in het reliëf te herkennen zijn.

2018-12-rabatten-opslag1-500

2018-12-rabatten-opslag3-500

2018-12-rabatten-opslag2-500

Met in totaal veertien mensen en gewapend met zagen, takkenscharen en onze handen zijn we aan de slag gegaan. Het werkgebied van deze dag besloeg een kleine halve hectare. Greppels en ophogingen waren behoorlijk overgroeid en met omgevallen bomen bedekt. Ons doel was de kenmerkende greppels en tussenliggende verhogingen weer zichtbaar te maken. Levende bomen van meer dan een pols dikte mochten blijven staan. Al het verwijderde hout werd op de buitenste rabat in een langgerekte ril opgestapeld, want dood hout is goed voor de natuur: als schuilplaats van kleine zoogdieren, vogeltjes en ander grut en als groeiplaats van schimmels die het organisch materiaal geleidelijk weer teruggeven aan de bodem. Tussendoor was er natuurlijk voldoende gelegenheid voor een praatje en aandacht voor de natuur.

2018-12-rabatten-aanvallen-500

 

2018-12-rabatten-werk3-500

Na een dag hard werken, komen de rabatten weer mooi in het zicht.

2018-12-rabatten-open6-750

 

Krijgt u ook zin om lekker in het bos aan de slag te gaan? U kunt zich onderaan op deze pagina opgeven voor de buitenwerkdagen vier keer per jaar of voor de vrijwilligersdagen elke dinsdag. De data van de buitenwerkdagen in 2019 zijn ondertussen bekend. Samen houden we het landgoed mooi!

Laat een reactie achter