Nieuwe natuurimpulsen op Eyckenstein

2017-01

In de afgelopen winterse weken is de natuur in rust, maar hebben de ontwikkelingen op het landgoed niet stil gelegen. In deze nieuwsbrief leest u meer over de nieuwste ontwikkelingen. De familie Van Boetzelaer kiest in het beheer van het landgoed zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen. En dat is te merken aan de keuzes die gemaakt worden.

 

Nieuwe pachter op De Tolboom

Boerderij de Tolboom aan de Eikensteeg krijgt een nieuwe pachter, Jacob Beeker, een biologische boer. Beeker houdt Jersey stieren. Deze jonge stieren hebben voor biologische melkboeren geen functie. Vroeger gingen deze kalveren direct naar de slacht, Beeker geeft de dieren een goed leven.
‘Het Jersey koeienras is een kleine lichtbruine melkkoe, oorspronkelijk afkomstig van het Kanaaleiland Jersey. De Jersey koe is klein, elegant en rank en geeft speciale melk waarmee erg goed kaas te maken is. Maar ook het vlees van dit ras is bijzonder. Het vlees is gemarmerd en heeft een uitgesproken smaak. … Wij sturen in onze bedrijfsvoering niet primair op groei van de dieren, maar op dierenwelzijn, waar de groei van het dier logischerwijze op volgt. Dit langzaam gegroeide, natuurlijk gehouden vlees is gezond en heerlijk en verantwoord om te eten.
De stierkalveren worden bij pleegmoederkoeien gehouden tot een leeftijd van 3 à 4 maanden. De slachtleeftijd is minimaal 20 maanden en loopt langzaam op naar 24 maanden. De dieren lopen op natuurterreinen van Landgoed Vollenhoven en Utrechts Landschap. De dieren lopen zoveel en zolang mogelijk buiten.‘, zo staat op de site van Beekers bedrijf www.jerseyvleesbestellen.nl.

Jacob en Linda Beeker - 1500
Jacob en Linda Beeker en de kinderen, te midden van hun Jersey-runderen. Links: Corinda, één van de zoogkoeien waar de jonge stiertjes bij drinken.

Wij zijn zeer content met de komst van het bedrijf van Jacob Beeker naar Eyckenstein. Er komt ook een landgoedwinkel bij de boerderij. In de volgende nieuwsbrief willen we u graag nader kennis met ze laten maken. De komst van Jacob Beeker en zijn gezin is ook aanleiding voor een verdere kwaliteitsimpuls op het landgoed.

 

Nieuwe ambities

Het overgrote deel van het natuurgebied, gedeeltelijk ingeklemd tussen Hollandsche Rading en Lage Vuursche, van Eyckenstein is openbaar toegankelijk. Wij willen de belasting voor de natuur door intensief landbouwverkeer zo veel mogelijk beperken. Grote machines veroorzaken onrust in het gebied en kruisen fiets- en wandelpaden, waardoor bezoekers van het landgoed hinder ondervinden. Bovendien vormt de smalle strook tussen Lage Vuursche en Hollandsche Rading de natuurverbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Goois Natuurreservaat.  Hierin ligt ook nog 12 ha landbouwgrond. Om een robuustere verbinding te realiseren voor fauna zou deze landbouwgrond omgevormd moeten worden naar natuur. In overleg met de provincie vindt deze omvorming plaats. We streven naar omvorming naar een heideveld.

Eyckenstein getroost zich veel inspanningen en kosten zodat bezoekers ongestoord van natuur kunnen genieten en tot rust komen en zodat ook de natuur zich voldoende kan ontwikkelen. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat Eyckenstein toekomstbestendig is. Onlangs heeft de provincie ingestemd om deels bij te dragen aan de plannen. Om het gehele natuurbeheerplan ook financieel uitvoerbaar en sluitend te krijgen, overleggen we met gemeente De Bilt over de realisatie van een aantal boomhutten op het landgoed.

 

Boomhutten als ultieme natuurbeleving

De boomhutten moeten aan de Eikensteeg in een stukje Douglasbos komen. Op deze locatie zal de natuurbelasting minimaal zijn. De boomhutten, met douche maar zonder keuken, zijn geschikt voor 2 tot 4 personen en bieden midden in het bos een sublieme natuurbeleving.
Voor de bezoekers van het landgoed zal het een nieuwe mogelijkheid zijn om de schoonheid van de Maartensdijkse bossen te ervaren. Met de uitvoer van het gehele plan kan een grote kwaliteitsslag gemaakt worden en is het landgoed weer wat meer toekomstbestendig.

In de loop van dit jaar hopen we u meer over deze plannen te kunnen vertellen.

Laat een reactie achter