202209 Droogte fijnsparren b1500

Gevolgen van de droogte

2022-09 Na de drie kurkdroge jaren 2018 tot en met 2020 dachten we met de overvloed aan water in 2021 dat de droge periode voorbij was. Het jaar 2022 blijkt echter weer een zeer droog jaar te zijn. Wat voor gevolgen heeft dat voor Landgoed Eyckenstein?   Begin september (voordat de regenperiode aanbrak) dit jaar…

202209 Rampjaar strijd b1500

Eyckenstein in het Rampjaar 1672

2022-09 Het jaar 1672 was het begin van de Hollandse Oorlog, waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Deze roerige tijden gingen ook aan Eyckenstein niet voorbij. Door Anne Doedens   Afbeelding boven: Een prent uit ‘Schouburgh der Nederlandse Veranderingen’, een serie van zes…

202209 OMD XASAXA

Open Monumentendag 2022

2022-09 Open Monumentendag had dit jaar als thema ‘Duurzaamheid’. Bij uitstek een onderwerp dat past bij het biologische gebruik van de oude monumentale moestuin van Eyckenstein.   De gehele moestuin, met twee kassen, tuinmuur en naastgelegen Oranjerie, is als Rijksmonument aangewezen. Tot 2006 waren de moestuin en de kassen nog privé in gebruik bij de…