Korte berichten

Korte berichten

2020-03   Inventarisatie Bosmieren Onderzoeker Arjan van den Bosch voert een uitgebreide inventarisatie uit van bosmieren op de hele Utrechtse Heuvelrug. Dit jaar is hij op Landgoed Eyckenstein te vinden. Arjan heeft in zijn vergaande belangstelling eigenschappen van de bosmieren ontdekt die waarschijnlijk nog nergens bekend waren. We hebben hem bereid gevonden om in augustus…

Nieuwe toegangsborden

Nieuwe toegangsborden

2019-12 Tientallen jaren hebben de bekende groene toegangsborden dienst gedaan. Ze vertellen u waar u zich op het landgoed aan dient te houden. Nu vinden we de tijd rijp om de borden te moderniseren. Wat is er veranderd? Hieronder ziet u links het oude en rechts het nieuwe toegangsbord.   Oud toegangsbord links, nieuw toegangsbord…

Koetsierswoning gerestaureerd

Koetsierswoning gerestaureerd

2019-12 Koetsen zijn al lange tijd niet meer in gebruik op Eyckenstein. Maar de Koetsierswoning herinnert ons er nog aan dat ze er in oude tijden wel degelijk geweest zijn. In die tijd waren de koetsier, de koets en de paarden bij elkaar in dit ene gebouw ondergebracht. Sinds het verdwijnen van de koetsen is…