Zestig studenten Wageningen bezoeken Eyckenstein

2018-03

Schrijf een businessplan voor Landgoed Eyckenstein. Dat is de opdracht die zestig studenten aan de Universiteit Wageningen meekregen voor hun bezoek aan het landgoed. De studenten volgen de studie “Management of Forest and Nature Organizations”, een systematische inleiding op het gebied van bos- en natuurbeheer. Met een grote touringcar werden ze donderdagochtend 8 maart onder leiding van ir. Jim van Laar (Leerstoel Bos- en natuurbeleid in Wageningen) bij Eyckenstein afgeleverd, waar ze in de Oranjerie werden ontvangen.

 

Eerste kennismaking, rondleidingen

Het programma van deze dag was groots opgezet. In een presentatie bracht landgoedbeheerder Otto van Boetzelaer de studenten op de hoogte van de belangrijkste zaken die op het landgoed spelen: historie, ambities, knelpunten, enz. Een belangrijk knelpunt is dat Eyckenstein veel onderhoudskosten heeft om de natuur en cultuurhistorie in stand te houden en aanvullende maatregelen moet nemen om de veiligheid van de vele bezoekers te waarborgen. Na hun bezoek aan het landgoed besteden de bezoekers hun budget bij de recreatieondernemers in de omgeving. Echter helpt dat Eyckenstein niet om de natuurwaarden op pijl te houden en verder uit te breiden. Wethouder Madeleine Bakker-Smit van gemeente De Bilt vertelde daarna over de grote betekenis die het landgoed voor de gemeente heeft.

 

studenten-e-092749-750
Studenten in de Oranjerie.

 

studenten-e-092719-750
Jim van Laar (links) en Otto van Boetzelaer (rechts).

 

studenten-e-093226-750
Presentatie Landgoed Eyckenstein.

 

studenten-e-101100-750
Wethouder Madeleine Bakker-Smit van gemeente De Bilt.

 

Na deze binnenbijeenkomst mochten de studenten het landgoed in de praktijk aanschouwen. Tijdens een wandelexcursie in twee groepen, geleid door Lex van Boetzelaer met Wouter Delforterie (Bosgroep Midden Nederland) en door Otto van Boetzelaer met Marten Kooy (natuurbeheer) werd er langs verscheidene belangrijke cultuur-historische plaatsen gelopen, waaronder het Springer-park, de Zinksloot en de Folly van Eyck. Onderweg stond Linda Beeker van biologische Boerderij Eyckenstein al klaar bij de ingang naar het weiland, om daar te vertellen over de opzet van hun bedrijfsvoering.

 

studenten-e-101634-751
Rondleiding door Lex van Boetzelaer en Wouter Delforterie.

 

studenten-e-103700-750
Rondleiding door Otto van Boetzelaer en Marten Kooy.

 

studenten-e-111300-750
Linda Beeker (midden) van de biologische Boerderij Eyckenstein.

 

studenten-e-113000-750
Otto van Boetzelaer geeft uitleg over de houtdunning.

 

 

Middagprogramma

Tijdens het middagprogramma was het aan de studenten zelf om in actie te komen. In twaalf groepjes konden de studenten langs verschillende deskundigen om hun voorbereide vragen op ze af te vuren: wat is er allemaal mogelijk op Eyckenstein; hoe staat de familie Van Boetzelaer er zelf in? enz. Elke groep kon hiervoor drie deskundigen uit de lijst hieronder raadplegen:

 • Otto van Boetzelaer – Landgoed Eyckenstein
 • Barbara van Boetzelaer – Landgoed Eyckenstein
 • Lex van Boetzelaer – Landgoed Eyckenstein
 • Wouter Delforterie – Bosgroep Midden Nederland
 • Daan Martens – Provincie Utrecht
 • Sander Rombouts – ‎Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
 • Paul Vesters – Stichting Utrechts Landschap
 • Agnes Looman – Agnes Kruiden (moestuin Eyckenstein)
 • Marten Kooy – Natuurbeheer
 • Ineke Brusse – Brusse expertisecentrum nieuwe landgoederen
 • Rudo Verhoef – Gemeente De Bilt
 • Maarten Nijeboer – Noorderstaete rentmeesters

 

De studenten hadden zich van tevoren al goed in de materie verdiept en kwamen met hele gerichte vragen, waarmee ze probeerden te achterhalen in hoeverre hun vooraf bedachte plannen uitvoerbaar zijn.

 

studenten-e-144101-750
Vragen stellen bij Wouter Delforterie…

 

studenten-e-144131-750
…en bij Lex van Boetzelaer

 

 

Presentaties

Natuurlijk waren wij ongelofelijk benieuwd met welke frisse ideeën de studenten komen om een landgoed als Eyckenstein in de toekomst rendabel te houden. Op 16 maart mochten de studenten in Wageningen hun verdienmodellen presenteren, onder toeziend oog van Jim van Laar en dr.ir. Marjanke Hoogstra-Klein (Universitair docent / Assistant Professor at the Forest and Nature Conservation Policy Group). Van Eyckenstein waren Otto, Barbara en Lex van Boetzelaer aanwezig. Het was prachtig om te zien hoe hard de studenten de tussenliggende week aan hun zeer uiteenlopende ideeën gewerkt hadden. De resultaten en de originele ideeën logen er dan ook niet om! Vol enthousiasme werden de plannen gepresenteerd en goed onderbouwd met realistische beelden, financiële overzichten, marketingcampagnes en SWOT-analyses. Zes groepen presenteerden hun plannen op een scherm en zes groepen op grote posters aan de muur.

 

Jury

En toen was het de beurt aan de jury, die de opdracht kreeg om zowel bij de schermpresentaties als bij de posterpresentaties een plan te kiezen. Bij zo veel creativiteit was bepaald dat niet makkelijk. Uiteindelijk koos de jury twee plannen, met als onderbouwing van de gemaakte keus dat de voorgestelde plannen betrekkelijk eenvoudig, zonder al te hoge kosten uit te voeren zijn zonder al te grote investeringen en dat ze bovendien een slagingskans hebben.

We willen alle studenten hartelijk bedanken voor de vele prachtige ideeën en de interessante gesprekken en hopen dat er ook veel belangstelling voor landgoederen bij ze is gewekt.

 

studenten-w-114848-1500
Terwijl de studenten zich na de presentaties eindelijk kunnen ontspannen, buigt de jury zich over de zeer moeilijke taak om de twee beste verdienmodellen te selecteren.
Vlnr: Ronald van Immerseel (historicus, bestuurslid Stichting Vrienden van Eyckenstein), Adrienne Vriesendorp (bestuurslid FPG) en Otto van Boetzelaer.

 

Laat een reactie achter