Herstel van de Koude bak in de moestuin

2016-06

Vorig jaar hebben we u uitgebreid geïnformeerd of de restauratie van de twee monumentale kassen in de Moestuin, de Orchideeënkas en de Druivenkas. Naast deze twee kassen bevinden zich nog andere historische objecten in de Moestuin. Eén daarvan is de Koude bak (of Platte bak), die ten westen achter de Orchideeënkas ligt. Belangrijkste aandachtspunt zijn de glazen ramen, die erop behoren te liggen. Enkele jaren geleden zijn twee van de zes ramen van de platte bak al hersteld. Nu willen we de overige vier ramen nog terug brengen, zodat het gebruik hiervan weer mogelijk is en bezoekers kunnen zien hoe dit vroeger ging.

Koude bak 1500

De Koude bak (of Platte bak) met nu nog twee van de zes ramen

De ramen van de Koude bak zijn loodzwaar. Vroeger werden zie met vier tuinlieden verplaatst, maar dat gaat in de huidige tijd niet meer en voldoet ook niet aan de huidige Arbonormen. Om dit op te lossen, is het plan nu om er een bok op een rail omheen te zetten, die geheel los van het monument zelf staat, zodat het monument er niet door wordt aangetast. Zo kunnen de ramen opzij gerold worden als er in de bak gewerkt of geoogst moet worden.

Landgoed Eyckenstein heeft contact met Landgoed Prattenburg in Rhenen, dat een vergelijkbare koude bak (met iets kleinere ramen) heeft. Ook die koude bak is aan herstel toe. Wij bekijken nu hoe we met Landgoed Prattenburg kunnen samenwerken om de opgedane kennis breder in te kunnen zetten.

De totale kosten van het herstel van de ramen worden begroot op omstreeks € 2.500 per resterend raam, in totaal voor de vier ramen dus zo’n € 10.000. Het zou geweldig zijn als wij dit tijdens het 10-jarig jubileum van Tuinderij Eyckenstein voor elkaar zouden kunnen krijgen, zodat tuinder Luuk Schouten volgend voorjaar de koude bak weer kan gebruiken, zoals in oude jaren, voor de teelt van heerlijke verse groente.

Om dit te realiseren hebben wij ook uw hulp en ondersteuning nodig. Indien u dit project wilt ondersteunen, dan helpt u door een bijdrage over te maken op IBAN: NL91ABNA0551124113, t.n.v Stichting Vrienden van Eyckenstein o.v.v. “Koude bak”. Omdat de Stichting de ANBI-status heeft, is uw bijdrage aftrekbaar.

 

Laat een reactie achter