Vleermuizenonderzoek van start

2016-06

Maandagavond 6 juni is het IVN gestart met een vleermuizenonderzoek op Landgoed Eyckenstein. Het doel van het onderzoek is vooral te weten te komen welkePloeg vleermuizenonderzoek 750 soorten er op Eyckenstein voorkomen en in welke delen van het landgoed deze soorten zich ophouden. Lex en Tineke van Boetzelaer van Eyckenstein hebben de eesrte avond meegelopen.

Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren. Ze kunnen vliegen doordat er tussen hun voor- en achterpoten en staart een vlies (huid) zit. Vleermuizen zijn nachtdieren: overdag slapen ze en ’s nachts of met schemering vliegen ze rond om insecten te vangen en op te eten. Door geluiden van een voor de mens onhoorbaar hoge frequentie uit te stoten, kunnen vleermuizen als met een soort radar de insecten localiseren. Ook hun hele omgeving kunnen ze met deze tonen in kaart brengen. Vleermuizen leven in kolonies en zijn zeer kwetsbaar. Ze zijn beschermd en mogen niet verstoord worden.

Vleermuisdetector 375

Een vleermuisdetector

In Nederland komen 21 vleermuizensoorten voor, waarvan er zo’n zeven vrij algemeen zijn. Elke soort heeft zijn eigen toonhoogte en dat kan heel mooi gebruikt worden om ze te herkennen. Met een vleermuisdetector kunnen de onhoorbare tonen naar een veel lagere hoorbare frequentie met tikkende en ploppende geluiden worden omgezet. Aan de hand van de toonhoogte en de soorten geluiden kan bepaald worden welke vleermuissoort er rondvliegt. De eerste avond bestond de groep inclusief de Van Boetzelaers uit acht mensen. Enkele IVN-ers hadden een vleermuisdetector bij zich, maar om de geluiden per vleermuissoort te kunnen herkennen, is toch wel de nodige kennis en ervaring nodig. Daarom liep er een echte vleermuisdeskundige van het IVN mee.

Voor het vleermuizenonderzoek is het de bedoeling dat er drie landschapsoorten bezocht worden. De eerste avond was dat vooral het park achter Eyckenstein inclusief de grote vijver, de andere landschapsoorten zijn lanen met laanbomen en weilanden langs de bosranden. Maar deze gebieden worden niet heel strikt per avond gescheiden gehouden. De verwachting is dat er per landschapsoort weer verschillende vleermuissoorten voorkomen. Welke soorten er daadwerkelijk waargenomen zijn, gaan we nu nog niet verklappen, dat bewaren we voor als het onderzoek afgerond is. Na de zomer kunt u meer informatie hierover verwachten.

Vleermuizenhol of niet 375

Is dit een vleermuisholte? De conclusie is uiteindelijk van niet, maar zo’n donkere baan onder een gat wijst er vaak wel op.

Vleermuizenonderzoek bij de vijver 750

Laat een reactie achter