Buitenwerkdag in oktober

2015-12

Op zaterdag 31 oktober was de laatste van de vier buitenwerkdagen van dit jaar. We hebben gewerkt aan het opschonen van de zichtlaan die vanaf het landhuis met een enkele onderbreking tot zo’n 2,3 km naar het noorden loopt. Vanuit het Noorden is het huis als een klein wit vlekje te zien. Er waren de laatste jaren behoorlijk wat bomen, stuiken en ruigtekruiden langs het pad gegroeid, die het doorzicht wegnamen. Tijd voor opschonen. Tijdens de werkzaamheden kregen we ook nog de nodige uitleg over de geschiedenis van de omgeving.

Later heeft de vrijwilligersgroep van het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) het werk voortgezet, zodat er nu vanaf het grootste deel van de zichtlaan weer goed zicht op het huis is.

 

Links voor en rechts na de opschoning van de zichtlaan. In de rode cirkel is het landhuis te zien.