Toekomstige projecten

2015-12

Op Eyckenstein worden de komende periode meerdere projecten aangepakt die de natuurwaarden en de landschapsbeleving ten goede moeten komen.

 

Project Waterdrempels

Over Eyckenstein lopen meerdere watergangen. Omdat daar elk najaar veel blad in terechtkomt, moeten ze regelmatig opgeschoond worden. Een project dat hieraan gekoppeld is, is het aanleggen van waterdrempels op een aantal plaatsen in de watergangen. Deze waterdrempels moeten ervoor zorgen dat het water in het achterliggende gebied langer vastgehouden wordt, waardoor er in dit gebied minder verdroging optreedt.

 

Project Laanbomen

Lanen met laanbomen zijn heel beeldbepalend voor het landgoed. Bij twee lanen willen het laanbeeld verbeteren. De laan die vanaf de grafkelder naar het noorden loopt heeft nu slechts aan één zijde laanbomen. Tevens zijn er langs de Eikensteeg / Eyckensteinselaan op verschillende plaatsen door ouderdom en storm laanbomen uitgevallen. Er is nu ook al een verschil in leeftijd, daarom willen wij deze inboeten met nieuwe bomen. Alle laanbomen weghalen en geheel opnieuw inplanten is hier veel te rigoureus.

 

Project Water in beweging

Achter Eyckenstein ligt een vijver die beeldbepalend element van het park vormt. Wij doen hier onderzoek naar een methode om het water meer in beweging te brengen. Doordat het water nu een groot deel van de zomermaanden stil staat, wordt het zuurstofarm en ontstaat er ontwikkelt zich veel algengroei in en kroost op het water. De waterkwaliteit gaat daardoor nog verder achteruit, hetgeen zeer nadelig is voor onder andere ringslangen en salamanders. Bovendien vind er geen weerspiegeling meer plaats, zoals dat indertijd bij de parkaanleg bedoeld was.

 

Project Dassenbosje

Afgelopen jaar schreven we in de nieuwsbrief dat Eyckenstein het dassenbosje ten westen van de Tolakkerweg verworven hebben om dit voor de toekomst veilig te stellen. Wij zijn nu met Staats Bosbeheer in overleg om naar mogelijkheden te kijken om het huidige landbouwpad dat van ouds door het bosje loopt, om te leggen over een strook die er nu vlak tegenaan ligt. Tevens hopen wij langs de westkant een beplantingsverbinding te leggen tussen het Dassenbosje en de subburcht van de dassen vlak bij de Schaapsdrift in Hollandsche Rading.

 

Uw giften helpen ons deze doelen te realiseren (u kunt eventueel aangeven voor welke bestemming uw gift gebruikt kan worden). Stichting Vrienden van Eyckenstein heeft de ANBI-status. Giften aan de Stichting zijn dus aftrekbaar.

Wij danken iedereen die zich afgelopen jaar voor Eyckenstein heeft ingezet door werkzaamheden een een financiële bijdrage, of die zich op een andere wijze verdienstelijk heeft gemaakt.

 

Tenslotte willen we u hele prettige feestdagen en een voorspoedig 2016 toewensen!!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur