Scholen bezoeken Eyckenstein

2019-07

In april werd Eyckenstein evenals in 2018 druk bezocht door de hoogste groepen van het basisonderwijs van de scholen in de gemeente De Bilt. Nadat er tijdens een lesprogramma in de klas aandacht was besteed aan de buitenplaatsen, kwam de praktijkles aan de beurt. Samen met hun leerkrachten en begeleidende ouders kwamen zij op de fiets naar Eyckenstein voor hun onderzoek. Buitenplaatsen, wat zijn dat eigenlijk en wie woonden daar? Wat is de waarde van deze plek voor je eigen omgeving?

Op Eyckenstein werden de groepen ontvangen en in het park rondgeleid door Willem Carel baron van Boetzelaer en zijn echtgenote Margaretha Nicolasina barones van Boetzelaer – van Schuylenburch, die in 1878 op Eyckenstein kwamen wonen (gespeeld door Rik Schellinkhout en Jolijn Zwart van de plaatselijke theaterschool Masquerade).

Tijdens de rondleiding vertelde het echtpaar zeer ontdaan dat de gemeente op zoek is naar bouwgrond voor huizen en appartementen. Wat als de gemeente haar oog laat vallen op deze plek? Op de grond van Landgoed Eyckenstein zouden een heleboel huizen passen. De leerlingen kregen de opdracht op zoek te gaan naar argumenten waarom dit cultureel erfgoed met haar prachtige natuur belangrijk is en voor de toekomst behouden moet blijven. Het was weer een prachtig project.

Ook in 2020 staat weer een nieuw buitenplaatsproject op het programma.

Het project werd opgezet door Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht en uitgevoerd in samenwerking met Theaterschool Masquerade (Kunstenhuis) en Landgoed Eyckenstein.

 


Baron en barones Van Boetzelaer vertellen bezorgd over de plannen van de gemeente.

 


De scholieren krijgen de instructie voor hun opdracht.

 


Na hun onderzoek in het park komen de scholieren terug bij Eyckenstein.