Omvorming Boetzelaersveld naar natuur voltooid

2020-06

Ruim negen maanden is er hard gewerkt aan het omvormen van het Boetzelaersveld en omgeving naar natuurvriendelijk gebied. In mei dit jaar konden we dit omvangrijke project grotendeels afronden.

 

Nog even in vogelvlucht een terugblik

In augustus vorig jaar begonnen we met het verschralen van delen van het landbouwgebied. Daarna is het heidegebied tot aan de noordelijke punt van het landgoed uitgebreid. Op de verschraalde landbouwgrond heeft biologische boer Beeker van Boerderij Eyckenstein in het voorjaar een kruidenrijk grasmengsel ingezaaid en op de niet verschraalde grond een kruidenrijk akkermengsel. Langs de hele westzijde zijn stroken met mengsels van verschillende inheemse boomsoorten ingeplant. Als laatste actie hebben we dit voorjaar de strooisellaag (losse organische bovenlaag) van het nieuwe heidegebied verwijderd. Daar kan zich nu een uitgestrekte heidevegetatie ontwikkelen. Ondertussen stonden delen van het veld met kruidenrijk akkermengsel de hele maand juni al volop te bloeien. Een kruidenrijk grasland is trouwens niet alleen goed voor de natuur, maar draagt ook bij aan een goede smaak en kwaliteit van het vlees van de stieren op de boerderij die dit gras te eten krijgen.

 

Natuur en recreatie

Om verschillende redenen hebben we dit project uitgevoerd. Door in dit gebied op extensieve landbouw over te stappen, konden we het zware landbouwverkeer uit het natuurgebied te halen, omdat dit zware verkeer gevaarlijke situaties met het steeds toenemende recreatieve verkeer kon veroorzaken. Tevens wordt met deze extensieve landbouw de mestdruk (fosfaten en stikstof) op de natuurgebieden verminderd. Een overvloed aan deze stoffen zorgt namelijk voor een voedselverrijking van de bodem, waardoor er juist een verarming van de natuurlijke rijkdom ontstaat. Ten slotte is ook de barrièrewerking die het gebied als landbouwgrond voor de natuur had, nu grotendeels opgeheven. Voor de provincie Utrecht waren dit belangrijke redenen om hiervoor de samenwerking met Landgoed Eyckenstein aan te gaan.

Al met al willen we met dit omvormingsproject de natuur in dit deel van de Utrechtse Heuvelrug een positieve impuls geven. Het bloemenrijke heide- en kruidenland biedt voedsel aan vele soorten bijen en andere insecten en de variatie in begroeiing zal ook weer veel verschillende diersoorten aantrekken. Een gevarieerde begroeiing vormt de basis van een gezonde voedselketen (het eten en gegeten worden). Voorbeelden van de voedselketen zijn:

  • Bloem – Zweefvlieg – Spin – Koolmees – Ransuil
  • Kruid – Muis – Buizerd.

Als er ergens in de keten een schakel ontbreekt, dan werkt dat in de hele keten door. We staan nog aan het begin van de natuurontwikkeling op dit deel van het landgoed. De komende jaren moet de natuur in dit gebied steeds rijker worden. Zo hopen we niet alleen voor dit gebied, maar ook voor de omgeving positief aan de natuur te kunnen bijdragen.

 

Wilt u op locatie gaan kijken? Vanuit Lage Vuursche kunt u het gebied vanaf de parkeerplaats bereiken via de Karnemelksweg en het Loosdrechts Spoor. Aan de oostzijde van het gebied (kant van Lage Vuursche) ligt ook een wandelpad.

 

Hieronder laten we u meegenieten van de prachtige bloemenzee op het Boetzelaersveld.