Doorstart dinsdag-vrijwilligersploeg Eyckenstein

2020-09

De corona crisis heeft afgelopen half jaar ook effect gehad op het werk van de dinsdagploeg. Na de alarmerende berichten half maart in de media is het werk stilgelegd. Maar de natuur ging gewoon door. Vanaf eind mei heeft de ploeg haar werkzaamheden in aangepaste vorm weer kunnen hervatten, met ’s morgens en ’s middags elk de helft van de ploeg en een onderlinge afstand van 1,5 meter. Vanaf juli werkt de hele ploeg weer de hele dag met handhaving van 1,5 meter afstand.

In augustus zijn er door flinke rukwinden helaas twee grote oude beuken gesneuveld. De stammen waren van binnenuit aangetast door zwammen. Het geeft dan direct enkele dagen extra werk om de resten op te ruimen en klaar te maken voor het kloven van de nog goede delen in het najaar.

Klussen die zoal in de afgelopen maanden zijn uitgevoerd zijn:

  • Het schoffelen van de paden in het park.
  • Het verwijderen van onkruid uit de rododendronperken en het aanbrengen van humus.
  • Het vrijmaken van paden en slootkanten.
  • Het verwijderen van woekerende planten uit de vijver.
  • Het verwijderen van woekerende Amerikaanse Vogelkers (prunus), hiepen van uitlopers, in diverse bospercelen voor het verbeteren van biodiversiteit.
  • Het opruimen van resten van gesneuvelde bomen en takken.