Historische Grafkelder tijdelijk geopend

2021-09

Begin dit jaar heeft RCE aan de Grafkelder de monumentenstatus toegekend. Vanwege onze plannen om de Grafkelder te restaureren, hebben we hem in augustus geopend. Wat troffen wij daar aan?

 

Restauratie en onderhoud

In onze nieuwsbrief van maart dit jaar meldden wij u dat de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) de Grafkelder op Landgoed Eyckenstein de status Rijksmonument heeft toegekend. Dit was een belangrijke eerste stap om de Grafkelder te restaureren en te blijven onderhouden. Subsidiemogelijkheden van het Rijk voor monumenten gelden alleen voor onderhoud. Voor restauratie van een monument dient een eigenaar, in dit geval Eyckenstein, zelf financiële bronnen aan te boren. We hopen daarvoor natuurlijk, wanneer het zover is, ook op uw financiële steun!

 

Nissen en beschadigde grafzerken in de Grafkelder.

 

Inventarisatie

Verdwenen Gotische boog boven de inging van de Grafkelder, begin 20e eeuw. (Foto: Stichting In Arcadië)

Maar eerst moet er geïnventariseerd worden hoe de Grafkelder eraan toe is. Vervolgens zal er een herstelplan worden opgesteld, met een raming van de restauratiekosten. Het was ons bekend dat er in de jaren zeventig meerdere malen in de Grafkelder werd ingebroken. Om herhaling te voorkomen, is de Grafkelder toen dichtgemetseld. De omvang van de aangerichte schade is ons door de toenmalige beheerder (en onlangs overleden) Rutger Wessel baron van Boetzelaer echter niet overgeleverd.

Begin augustus hebben we daarom de Grafkelder geopend, om de toestand te beoordelen. Wat we daarin aantroffen, overtrof helaas onze ergste verwachtingen. Bijna alle grafzerken met namen waren van de nissen verwijderd en lagen merendeels aan stukken op de grond en vrijwel alle nissen waren leeg. Onderdeel van de inventarisatie zal daarom ook zijn of en waar de lichamelijke resten eventueel zijn herbegraven. Ook is ons niet bekend wanneer en onder welke omstandigheden de Gotische boog, die boven de ingang van de Grafkelder stond, is verdwenen. Ondertussen hebben we de Grafkelder weer afgesloten, in afwachting van de voorgenomen restauratie.

 

Vervolg

Binnenkort verwachten we u meer te kunnen vertellen over het restauratieproject. Mocht u over zinvolle informatie voor ons onderzoek beschikken, dan houden we ons natuurlijk van harte aanbevolen. Misschien is u bijvoorbeeld bekend waar de lichamen zijn herbegraven. Een veel voorkomende achternaam van begraven personen is “Eyck van Zuylichem”.