Dassentunnels onder de Eikensteeg aangelegd

2022-06

Sinds begin juni kunnen dassen veilig de Eikensteeg kruisen. Er zijn maar liefst twee verkeersdrempels met dassentunnels aangelegd.

Tot aan de boerderij is de Eikensteeg verhard, wat tot gevolg heeft dat sommige mensen er helaas vrij hard rijden. In augustus 2019 werd er op de Eikensteeg een das doodgereden. Enkele jaren eerder was dat ook al eens gebeurd. Voor Landgoed Eyckenstein was deze doodgereden das aanleiding om bij de gemeente De Bilt snelheidsbeperkende maatregelen en een dassentunnel aan te vragen. We waren verheugd dat er onlangs door De Bilt zelfs twee dassentunnels werden aangekondigd. In overleg tussen de gemeente en dassendeskundige Hans Vink was namelijk duidelijk geworden dat twee belangrijke dassenwissels de Eikensteeg kruisen.

Hoewel de greppel naast de Eikensteeg vrijwel altijd droog staat, is er een duiker aangelegd, zodat eventueel overvloedig regenwater onder de dassentunnel door kan. De buis voor de dassen is hieroverheen gelegd.

 

De aanleg van de dassentunnels

Ondertussen zijn de twee dassentunnels ter hoogte van deze wissels aangelegd, met een snelheidsremmende drempel eroverheen. Ervaringen leren dat dassen en trouwens ook andere diersoorten dit soort tunnels vrij snel weten te vinden. Het geeft ze toch een veiliger gevoel dan over het open asfalt.

Ook iets meer richting Maartensdijk, in de Bantamlaan, heeft de gemeente onlangs vier dassentunnels aangelegd.

Onder het fietspad wordt de betonnen rioolbuis op de ijzeren pijp aangesloten.

 

Welke das zou nou geen gebruik willen maken van deze prachtige toegang naar de nieuwe dassentunnel!

 

Enige achtergrondinformatie

Hans Vink is landelijk één van de grootste dassendeskundigen en volgt al tientallen jaren de ontwikkelingen van de dassenpopulaties. Hij was bereid om ons interessante achtergrondinformatie te verstrekken.

Groei van de populatie

In 1983 ontdekte Hans Vink via een tip de dassenburcht in het Dassenbosje, dat sinds een aantal jaren onderdeel van Landgoed Eyckenstein uitmaakt. Het was toen voor zover bekend één van de weinige overgebleven bewoonde dassenburchten in het de provincie Utrecht. Volgens mondelinge mededelingen van één van de boeren in de omgeving was deze burcht er ook al in 1975, toen hij als kind in het bosje speelde. Eind jaren tachtig hebben de dassen vanuit het Dassenbosje door goede beschermende voorzieningen het landgoed Eindegooi weer bevolkt en vandaar in begin jaren negentiger ook verder richting Maartensdijk (oostzijde A27) en Loosdrecht (westzijde A27). Inmiddels is er een keten van dassenburchten (waaronder op Eyckenstein) tussen het westelijke veenweidegebied (Westbroek en Tienhoven) en de oostelijke Gelderse Vallei via Amersfoort/Woudenberg en zijn er ook bewoonde burchten in het Utrechtse Kromme Rijngebied. De dassen in het Dassenbosje en Eindegooi vormen tenminste vijf territoria: vier op Eindegooi en één territorium (familie of clan) in het Dassenbosje.

Bedreigingen van de das

Dassen zijn heel routetrouw (via dassenwissels), maar uitgestoten mannetjes willen nog wel eens van vaste routes afwijken. Soms met gevolg dat ze aangereden worden. Zogende vrouwtjes die meerdere keren op een nacht tussen voedselgebied en burchtgebied pendelen om de jongen te zogen, zijn ook vaak slachtoffer van het verkeer. Inmiddels  (stand 2 juni) wordt het asiel van Das en Boom, Dassenopvang al weer bevolkt door 20 weesdasjes.

Ook in het Loosdrechtse is dit jaar weer een zogende moer (vrouwtjesdas) dood aangetroffen en de jonkies zijn na een paar dagen van de honger omgekomen.
Door de enorme droogtestress van de dassen dit jaar, weinig voedsel in de bodem bereikbaar voor de dieren, zijn er ook meldingen binnengekomen van jonge dasjes die doodgebeten zijn doorvolwassen dassen. Dit jaar gaat zeker te boek als een slecht reproductiejaar voor de das. Wat dit voor een effect heeft op de populatie, zal de tijd leren.

Aantallen in het Dassenbosje

Hieronder staan de aantallen waargenomen dassen tijdens observaties en cameravallen voor de hoofdburcht in het Dassenbosje, in de onderzoeksjaren 2014-2022. Een aantal jaren zijn er geen jongen meer geboren, maar dit jaar zijn er weer twee jongen waargenomen.

  • 2014: 4, waarvan 1 jong
  • 2015: 5, waarvan 3 jongen
  • 2016: 3
  • 2017: 7, waarvan 4 jongen
  • 2018: 3
  • 2019: 3
  • 2020: 3
  • 2021: 2
  • 2022: 5, waarvan 2 jongen

 

Onze ‘eigen’ dassenburcht

Ook van Diet Groothuis en Hanneke van Beusichem, die al jaren samen de dassenburcht op Landgoed Eyckenstein in de gaten houden, hebben ons de stand van zaken gemeld. Stand 3 juni: Er zijn geen dassen waargenomen. Maar geen nood, er zijn duidelijke aanwijzingen dat ze wel zitten. Diet Groothuis: “De dassen hebben de pijpen waar ze het meest gebruik van maken, verlegd naar een plek midden op het perceel. Ongetwijfeld vanwege verstoringen met honden en de drukte op de paden rondom. In elk geval op een plek die helemaal dichtgegroeid is met varens, ondergroei, struiken en lage boompjes. We hebben er wel gezeten maar wisten dat de kans klein was dat we ze zouden zien.” Volgens Hanneke van Beusichem gaat het goed met de dassen op Eyckenstein: “Waar je in ieder geval niet aan hoeft te twijfelen is of ze er zijn. Ze zijn er, luid en duidelijk, en enorm actief. We weten alleen niet met hoeveel ze zijn en of en hoeveel jongen ze hebben.”

Dassen op Eyckenstein in voorgaande jaren. Foto: Diet Groothuis en Hanneke van Beusichem.