Wethouder sluit formeel de restauratie van de Grafkelder af

2023-12

Bij de afronding van de restauratie van de historische Grafkelder op Landgoed Eyckenstein, waar we in de vorige nieuwsbrief over schreven, hoort natuurlijk ook nog een formeel moment. Wethouder Anne Marie ’t Hart knipte op 14 oktober het bekende symbolische lintje door.

 

In de nieuwsbrief van september heeft u kunnen lezen over de voltooiing van de restauratie van de Grafkelder. We vonden dat het prachtige resultaat wel gevierd mocht worden. Daarom was er op zaterdag 14 oktober een ‘plechtig’ publiek moment. Zo’n zestig mensen waren bij deze bijeenkomst aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van diverse instanties die bij de restauratie betrokken waren en vrienden van Eyckenstein die ons in de afgelopen twee jaren gesteund hebben met giften, werkzaamheden of anders.

 

Lex van Boetzelaer verwelkomde de gasten en sprak zijn dank uit aan de instanties en donateurs die financieel hebben bijgedragen, en aan allen die het restauratiewerk verzorgd hebben. Daarna gaf Otto van Boetzelaer een toelichting op de geschiedenis van de Grafkelder. Toen brak het formele moment aan. Wethouder Anne Marie ’t Hart van De Bilt (o.a. Cultuur en Monumenten) sprak haar grote waardering voor het vele werk wat hier verricht is en voor zo veel mensen en organisaties die Eyckenstein en de omgeving een warm hart toedragen.

Anne Marie ’t Hart knipt het lintje door. Foto: Henk van de Bunt.

 

Nadat de wethouder het lintje had doorgeknipt, was er voor alle aanwezigen gelegenheid om in kleine groepjes enkele minuten binnen in de Grafkelder rond te kijken. Dat gaf vele enthousiaste reacties. Ondertussen konden er buiten drankjes en nootjes worden genuttigd.

De aanwezigen kunnen in groepjes in de Grafkelder kijken.

 

Standaard blijft de Grafkelder afgesloten, maar tijdens rondleidingen zullen er af en toe mogelijkheden zijn om naar binnen te gaan.