Periodieke houtdunning uitgevoerd

2024-03

Periodiek vindt er op Landgoed Eyckenstein een houtdunning plaats. Afgelopen maanden heeft er weer zo’n dunning plaatsgevonden.

 

Om het landgoed in stand te kunnen houden, heeft Eyckenstein inkomstenbronnen nodig. Eén van die inkomstenbronnen is houtopbrengst, meestal van (uitheems) naaldhout. In het verleden was het gebruikelijk om een heel bosvak met jonge boompjes in te planten en in z’n geheel te oogsten als de bomen na tientallen jaren kaprijp waren. ‘Kaprijp’ betekent in dit opzicht dat de bomen bij de verkoop voldoende geld opleveren.

Tegenwoordig wordt er veel meer natuurgericht gewerkt. Er wordt naar individuele bomen gekeken en beoordeeld of ze gekapt worden, of nog verder kunnen groeien. Ondertussen zorgt natuurlijke verjonging in de ontstane open plekken voor nieuwe aanwas voor de toekomst. En naast productiehout groeien er spontaan allerlei inheemse loofboomsoorten. Dit betekent dat er veel meer een natuurlijk bos met onderbegroeiing ontstaat, waarin allerlei diersoorten zich veilig voelen.

Landgoed Eyckenstein bevindt zich nog in de overgangsfase tussen de oude en nieuwe werkwijze. Gezien de hoge leeftijden die bomen kunnen bereiken, is dat natuurlijk niet van de ene op de andere dag geregeld. Vandaar dat sommige bosvakken nu boomsgewijs gedund worden, terwijl er op andere plaatsen nog wat grootschaliger gerooid is.

Harvester, die in één handeling de boom omzaagt, van takken ontdoet en in stukken zaagt.

 

Een externe partij heeft de dunning uitgevoerd. Met zogenaamde ‘harvester’ werden de bomen vastgegrepen en bij de voet afgezaagd en in dezelfde handeling van takken ontdaan en in stukken van zo’n drie meter gezaagd. Enkele nog oudere en dikkere bomen zijn handmatig omgezaagd, maar niet in stukken gezaagd.

 

Bestemming

Al het hout is langs de grotere paden opgestapeld om verder te worden afgevoerd (afbeelding bovenaan). Voor een deel is dat ondertussen al gedaan. Het wordt door de afnemer voor verschillende doeleinden gebruikt:

De fijnsparren zijn ingezaagd voor onder andere de papierfabriek in Duitsland, maar ook gaat er een deel van het fijne sparrenhout naar de OSB-fabriek in België. Het dunnere Douglashout is ook ingezaagd voor de OSB-fabriek, maar het dikkere hout zal gebruikt worden voor tuinhout, zoals schuttingen en overkappingen. Het grove dennenhout gaat gebruikt worden voor de emballage-industrie, zoals euro pallets.

Eigenlijk is al het dunne hout waar geen planken uitgehaald kunnen worden, bestemd voor de OSB-fabriek. Daar maken ze er OSB-platen van. Het dikkere hout gaat voornamelijk naar zagerijen om er planken van te zagen.

Van enkele eikenstammen wordt openhaardhout gemaakt. De lange stammen zullen onder andere voor spanten gebruikt worden.

Bomen die ongezaagd blijven, voor speciale doeleinden.

 

Doordat het eind 2023 behoorlijk veel geregend heeft, hebben de machines in sommige paden helaas diepe modderige sporen veroorzaakt. Het is de bedoeling om deze paden aan het einde van de klus weer te herstellen, zodat recreanten er weer goed kunnen wandelen.

 

De houtdunning is door Bosgroep Midden-Nederland begeleid. Hoe de Bosgroep dit aangepakt heeft en nog meer over onze samenwerking, leest u in het interview met Marijn Nugteren van Bosgroep Midden-Nederland.