Hout voor onderhoud

2019-03

Afgelopen wintermaanden is er bij Landgoed Eyckenstein 100 m3 haardhout verkocht en opgehaald. Daar zijn wij bijzonder blij mee. Mede door deze bijdrage is het

Nieuwe houtringen voor komende winter

landgoed de komende jaren beter in staat om het onderhoud op het landgoed verder uit te bouwen en een aantal cultuurhistorische elementen te behouden. Het hout is afkomstig van stormschade, maar ook van maatregelen om specifieke bomen voorrang te geven voor toekomstige ontwikkeling en is op natuurlijke wijze (dus energieneutraal) gedroogd.

Naar aanleiding van berichten via de Nieuwsbrief van de Vrienden van Eyckenstein en het regioblad De Vierklank reageerden ruim zestig personen. Het kloofhout is een jaar geleden door onze vrijwilligersploeg op de dinsdagen gekloofd en gestapeld in ringen, zodat het op natuurlijke wijze kon drogen. Door de grote belangstelling is al het gedroogde hout volledig uitverkocht.

In de afgelopen maanden heeft de vrijwilligersploeg voorbereidingen getroffen om ook voor het volgende najaar gekloofd en gedroogd hout beschikbaar te

Inladen gedroogd haardhout

maken. Intussen zijn er alweer zes nieuwe ringen kloofhout opgebouwd, afkomstig van beuken en eiken.
Het betreft in totaal ca. 90 m3. Belangstellenden zullen daarover in het najaar bericht ontvangen.

De dinsdagploeg is wekelijks aan de slag om het onderhoud op Eyckenstein op niveau te houden. Onlangs is op het heideveld in het noordelijke deel van het landgoed gewerkt aan het verwijderen van opslag van uitzaaiende dennen en berken. In een groot naburig bosperceel is woekerende vogelkers verwijderd en zijn potentiële toekomstbomen vrijgesteld en opgesnoeid. Het werken in de ploeg levert synergie en betrokkenheid. Bovendien is het goed voor lijf en geest. De groep bestaat nu uit 10 personen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met coördinator Bert Tuinzaad, via info@eyckenstein.nl.