Wekelijkse vrijwilligersploeg twee jaar aan de slag

2019-07

Twee jaar geleden startten we in mei op Eyckenstein met de wekelijkse vrijwilligersploeg op de dinsdagen. Dat hebben we gevierd met een borrel bij een van de deelnemers thuis met de ploegleden en partners. Gaandeweg is de ploeg uitgebouwd tot intussen  negen personen. Elke dinsdag wordt gewerkt van 9:00 – 15:30 uur.

Na het verwerken van snoeihout en gevallen hout in de winterperiode zijn de werkzaamheden in het voorjaar verschoven naar het uitvoeren van bosverjonging en het klaarstomen van beloftebomen. Dit betekent het afzetten van woekerende Amerikaanse vogelkers, het vrijstellen van jonge eiken, het opsnoeien van bomen met een kwaliteitsstam en het vrijstellen van jonge grove den en berk. In het parkgedeelte is gewerkt aan het verwijderen van onkruid uit bloem- en heesterperken, het schoffelen van paden en het herstel van locaties in het gras die na de vorige zomer waren verdroogd. In diverse bospercelen is snoeihout verwerkt in rillen, die gunstig zijn voor kleine dieren zoals muizen, slangen en padden. Voorts zijn verdroogde bomen verwijderd, waardoor andere bomen beter licht krijgen en zich kunnen ontwikkelen. In percelen met relatief jonge aanplant zijn bomen met een kwaliteitsstam opgesnoeid.

Het samen werken aan onderhoud in het park en het achterliggende bos geeft voldoening, betrokkenheid en vriendschap. Aangezien enkele deelnemers af en toe enkele weken op pad zijn, is er ruimte voor uitbreiding van de ploeg. Geïnteresseerden kunnen daartoe contact opnemen met:
Bert Tuinzaad, 06-22459961 of Matthias van Boetzelaer, 06-29278191.

 


Met snoeihout worden rillen gebouwd.

 


Verdroogde bomen worden verwijderd.

 


Herstelwerkzaamheden van het gras langs de vijver in het park.

 


Opsnoeien van bomen met kwaliteitsstam.

 


Borrel met de ploegleden en partners wegens het tweejarig bestaan van de ploeg.