Restauratie van de Grafkelder

2022-09

In januari 2021 kreeg de oude Grafkelder in het bos van Landgoed Eyckenstein de status Rijksmonument. Een mooi startpunt om aan restauratie ervan te gaan werken. Wat is er al gebeurd en wat gaat er nog gebeuren?

 

Achter de rug

Na het nodige overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) kreeg de Grafkelder de begeerde monumentenstatus. Foto bovenaan: toegang Grafkelder 1938. Ruim een jaar geleden hebben we de Grafkelder voor één dag geopend om te beoordelen hoe hij er van binnen aan toe was. In de jaren zeventig is er enkele malen ingebroken. De schade bleek groot te zijn.

Ondertussen heeft een adviesbureau in een rapport beschreven wat er moet gebeuren om de Grafkelder weer in goede staat te krijgen en begroot wat dit allemaal gaat kosten.

Grote schade in de Grafkelder als gevolg van inbraken in de jaren zeventig.

 

Geplande activiteiten

Eerst zal er het nodige voorbereidingswerk moeten worden gedaan, zoals het aanbrengen van bouwplaatsvoorzieningen, het stutten en waar nodig het (tijdelijk) verwijderen van onderdelen en het uitvoeren van grondwerkzaamheden. Ook in de omgeving moet het nodige uitgevoerd worden, zoals terreinverhardingen, beplanting en terreininrichting. Als dit allemaal klaar is, volgt de echte restauratie: betonwerk, metsel- en voegwerk, kozijnen, ramen en deuren, natuursteen en kunststeen, stukadoorwerk, tegelwerk, metaalwerk en kunststofwerk en tenslotte Schilderwerk. Overigens kunnen bepaalde werkzaamheden natuurlijk ook al gelijktijdig uitgevoerd worden.

 

Begroting en financiering

Alles bij elkaar is de restauratie begroot op een bedrag van 172.000 euro (incl. 21% btw).

De monumentenstatus betekent weliswaar dat er subsidie verkregen kan worden, maar die is er alleen voor onderhoud, niet voor restauraties. We zijn nu met enkele fondsen in goed overleg over een financiële bijdrage voor de restauratie. Twee fondsen hebben al een toezegging gedaan.

Wij hopen van harte dat u als vriend van Eyckenstein ook aan de kosten wilt bijdragen. U kunt uw bijdragen overmaken op IBAN NL91ABNA0551124113, t.n.v. Stichting Vrienden van Eyckenstein, onder vermelding van “Restauratie Grafkelder”. De stichting heeft de ANBI-status, waardoor uw giften aan de Stichting aftrekbaar zijn.

In de volgende nieuwsbrief in december leest u meer.

 

Zie voor het restauratieplan: