Jaarverslagen Stichting Vrienden van Eyckenstein

2023-06

Stichting Vrienden van Eyckenstein is een ANBI-instelling. De Belastingdienst verlangt van ons dat we jaarlijks een jaarverslag opstellen en op de website publiceren.

 

ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Giften aan een ANBI-instelling zijn van de inkomstenbelasting aftrekbaar. Er bestaan verschillende categorieën die tot het ‘algemeen nut’ worden gerekend. Bij de Stichting Vrienden van Eyckenstein zijn dat de twee categorieën cultuur en bescherming van natuur en milieu.

 

Als ANBI-instelling hebben we de verplichting om jaarlijks de jaarstukken te publiceren. Daarmee wordt voor het publiek inzichtelijk hoe de ontvangen giften worden besteed. Onze jaarstukken kunt u vinden op de informatiepagina van de Stichting. Behalve de Jaarrekening staat er in ons jaarverslag ook een terugblik op wat er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Neemt u gerust een kijkje.