Restauratie Grafkelder in volle gang

2023-06

In december vroegen we uw aandacht voor de restauratie van de monumentale Grafkelder op het landgoed. Ondertussen is de restauratie in volle gang. Hieronder leest u over de voortgang.

 

Voor de nieuwkomers: Langs de oostgrens van Landgoed Eyckenstein ligt een de Grafkelder van de familie Eyck, die tot 1876 op Eyckenstein woonde. Deze familie bouwde de grafkelder rond 1811 en liet er veel familieleden in bijzetten. Helaas is er tijdens inbraken in de jaren zeventig veel schade aangericht. Om herhaling te voorkomen, is de ingang toen dichtgemetseld. Begin 2021 heeft de grafkelder de Rijksmonumentenstatus gekregen. Na een periode van onderzoek en plannen maken zijn we dit jaar met de restauratie begonnen.

Oorspronkelijke ingang Grafkelder met Gotische boog, vermoedelijk rond 1938. (Foto: Stichting In Arcadië)

 

Kosten van de restauratie

Het restaureren van de Grafkelder is een kostbare zaak. Als Rijksmonument kunnen we subsidie voor onderhoud krijgen, maar restauraties dienen we zelf te betalen. Gelukkig hebben we enkele fondsen bereid gevonden hier een bijdrage voor te leveren. Daarmee is een deel van de kosten gedekt. Uw giften zijn dus nog steeds zeer welkom.  Giften aan de Stichting Vrienden van Eyckenstein zijn fiscaal aftrekbaar. Ga daarvoor naar Vrienden van Eyckenstein.

 

Toegangspoort

Twee zuilen vormen de poort naar het gebied van de Grafkelder. Ze zijn gemetseld en van een pleisterlaag voorzien. Tussen de zuilen is een tweedelig smeedijzeren hek bevestigd. Ze waren enigszins scheefgezakt. Tijdens de restauratie van de poort liggen de zuilen op de grond. Er is ondertussen een robuuste fundering gebouwd, waarop de zuilen later weer teruggezet kunnen worden. Ook het metselwerk en de pleisterlaag van de zuilen moeten nog gerestaureerd worden. Tussen de zuilen lag een rollaag van bakstenen, die opnieuw aangelegd wordt.

De twee zuilen van de toegangspoort.

 

Nieuw fundament met gemetselde opbouw, waarop (links en rechts) de zuilen komen te staan.

 

Ingang

Rond de Grafkelder ligt een ronde gracht. Het was niet duidelijk of er iets van een brug over de gracht gelegen heeft. Ondertussen is met graafwerk (foto bovenaan) duidelijk geworden dat de huidige dam in de gracht er al vanaf het begin gelegen heeft. Op de ingang heeft een Gotische boog gestaan, waarvan alleen de onderkant van Bentheimer zandsteen er nog op lag. Van de boog zelf, die zo’n 1,60 meter boven de natuurstenen uitstak, lagen er nog enkele grote brokstukken. Hij was van bakstenen gemetseld en van een pleisterlaag voorzien. De Gotische boog zal weer op de oorspronkelijke manier worden teruggebouwd. Tussen de zijstukken zat boven de natuurstenen basis een anker, dat opnieuw wordt gebruikt. Uiteindelijk komt er ook een deur in de ingang, die vandalismebestendig moet zijn.

De zandstenen onderkant van de Gotische boog lijken trouwens ’tweedehands’ te zijn, want er zit in één van de blokken een bewerking, die geen verband heeft met de hier toegepaste bouw. Waar ze dan als eerste gebruikt zouden zijn, is niet bekend.

Boven de ingang van de Grafkelder worden de blokken Bentheimer zandsteen herplaatst.

 

Onderdeel van de natuurstenen Gotische boog. Duidelijk is de bewerking te zien, waaruit op te maken valt dat dit waarschijnlijk al eerder gebruikt steen is.

 

Restanten van de oorspronkelijke Gotische boog, gemetseld en gepleisterd.

 

Het anker om de zijkanten van de Gotische boog bij elkaar te houden.

 

Grafzerken

In de jaren zeventig zijn heel veel grafzerken vernield. Voor zover mogelijk zullen ze worden hersteld, maar sommige zijn zodanig vernield dat ze zullen moeten worden nagemaakt.

Binnenkant van de Grafkelder met enkele vernielde grafzerken.

 

We hopen u in de volgende nieuwsbrief weer meer over de voortgang van de restauratie te kunnen vertellen.

Meer informatie: