Restauratie van de Grafkelder gaat van start

2022-12

In januari 2021 kreeg de oude Grafkelder in het bos van Landgoed Eyckenstein de status Rijksmonument. Nu is de tijd aangebroken om met de restauratie te beginnen. We hopen van harte dat we daarbij ook op uw bijdrage mogen rekenen.

 

In de jaren zeventig is er enkele malen grafschennis gepleegd. Toen we vorig jaar september het de Grafkelder tijdelijk voor de  beoordeling hadden geopend, bleek de schade erg groot te zijn. En ook de tijd heeft natuurlijk z’n werk gedaan. Ondertussen heeft een adviesbureau in een rapport beschreven wat er moet gebeuren om de Grafkelder weer in goede staat te krijgen en begroot wat dit allemaal gaat kosten.

 

Ingang Grafkelder tijdens controle (foto: adviesbureau De Steunbeer)

Begroting

Alles bij elkaar is begroot op een bedrag van 172.000 euro (incl. 21% btw). Provincie Utrecht neemt 40% van de kosten voor haar rekening en enkele grote fondsen hebben al bijdragen voor de restauratie toegezegd: K.F. Hein Fonds € 15.000 en Prins Bernhard Cultuurfonds € 10.026 en het Dinamo Fonds € 10.000. Bij het StreekFonds hebben we een aanvraag ingediend. Dit fonds heeft aangegeven dat we hier op korte termijn antwoord op kunnen verwachten.

De monumentenstatus betekent weliswaar dat er subsidie verkregen kan worden, maar die is er alleen voor onderhoud, niet voor restauraties. Naast de toezeggingen van de grote fondsen is er nog een flink bedrag nodig. Eyckenstein zal zelf natuurlijk ook een deel van de kosten dragen.

 

Uw steun gevraagd

Restauratie en behoud van de Grafkelder is van groot historisch belang, omdat hij één de de oudste particuliere grafkelders in Nederland is (bouwjaar 1811). Bovendien zijn er enkele burgemeesters van Utrecht in bijgezet, zoals de beroemde patriottische burgemeester van Utrecht: Hendrik Maurits Eyck.

Vindt u het ook belangrijk dat de Grafkelder goed gerestaureerd wordt, dan stellen wij het zeer op prijs om uw bijdrage te ontvangen.

Giften kunt u overmaken op rek.nr. NL91ABNA0551124113, t.n.v. Stichting Vrienden van Eyckenstein, onder vermelding van: Restauratie Grafkelder. De stichting heeft de ANBI-status, waardoor giften aan de Stichting aftrekbaar zijn.

 

Meer informatie

In eerdere artikelen kunt u meer over de Grafkelder lezen, o.a.: