Eyckenstein zeer betrokken bij sKBL

2017-09

skbl-500

Marjolein Sanderman, Hennie Völker-Dieben, René Dessing, Otto van Boetzelaer, Philip Rogaar en Rob Bloemendal.

Drie jaar geleden werd na het succesvolle ‘Jaar van de Historische Buitenplaats 2012’ een nieuwe organisatie opgericht: sKBL, stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen, om zo een vervolg te kunnen geven aan de grotere aandacht voor historische buitenplaatsen en de problematieken die er mee samenhangen. sKBL wil, in samenwerking met andere (groen/rode) erfgoed-initiatieven, meer mensen blijvend interesseren en enthousiasmeren voor kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen en zo een bijdrage leveren aan hun instandhouding.

sKBL is in haar 3-jarig bestaan voorspoedig gegroeid en heeft nu 160 aangesloten vrienden. Allemaal organisaties en particuliere eigenaren die de doelstellingen van sKBL ondersteunen en onderschrijven. sKBL organiseert een aantal keer per jaar inhoudelijke bijeenkomsten in samenwerking met bijvoorbeeld Prins Bernhard Cultuurfonds en Nederlandse Tuinenstichting voor betrokkenen en geïnteresseerden om kennis te delen en te verspreiden. En vijf keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met berichten over historische buitenplaatsen en kastelen en wat ermee samenhangt. Onlangs werd door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen een pers- en marketingcampagne gelanceerd in samenwerking met sKBL. Met de verhaallijn Nederlandse Kastelen & Buitenplaatsen wordt naast de Nederlandse recreant vooral ook de Duitse en Vlaamse toerist uitgenodigd de vele fraaie kastelen en buitenplaatsen die ons land rijk is te bezoeken. Directeur van sKBL is René Dessing. Hij wordt ondersteund door een tweetal medewerkers en daarnaast is een enthousiaste groep vrijwilligers actief.

Eyckenstein is vanaf het begin zeer betrokken. Otto van Boetzelaer onderschrijft het belang van grotere bekendheid en bredere aandacht voor buitenplaatsen en hun belang voor Nederland en is daarom intensief betrokken bij de activiteiten van sKBL. Otto is voorzitter van de Vriendenraad van sKBL. De raad voorziet directie en/of bestuur van sKBL gevraagd en ongevraagd van advies over het beleid van sKBL. Tegelijkertijd is de raad voor alle Vrienden een orgaan waar vragen gesteld, opmerkingen gemaakt of onderwerpen naar voren gebracht kunnen worden. Otto van Boetzelaer staat de organisatie dus als eigenaar en ervaringsdeskundige met raad en daad ter zijde.

René Dessing spreekt zijn grote waardering uit over de inzet van Otto van Boetzelaer: “Eyckenstein (in persoon van Otto) heeft sKBL immer gastvrijheid verleend als daarom werd gevraagd, sKBL geholpen met introducties, advies en soms toelichting gegeven op Utrechtse zaken die voor ons van belang of nut waren om te weten. Ook in zijn rol als voorzitter van de Vriendenraad heeft Otto een adviserende en stimulerende rol, die in de komende jaren wellicht ook wat meer tot wasdom of ontwikkeling zal komen. Otto is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het pad dat sKBL gaat.”

Wilt u meer weten over sKBL? Dat kan op verschillende manieren: de website, een abonnement op de nieuwsbrief en via social media kanalen Facebook en Twitter (@s_KBL).

Laat een reactie achter