Omvorming van het Boetzelaersveld

2016-06

 

???????????????????????????

Zicht op het Boetzelaersveld

In het noordelijkst gelegen deel van landgoed Eyckenstein, langs het pad Loosdrechtsspoor, ligt een uitgestrekt landbouwgebied van 11,5 ha. Het gebied is begin vorige eeuw ontgonnen en voor landbouw geschikt gemaakt door Mr. Willem Carel baron van Boetzelaer (1845-1934) en wordt daarom ook het Boetzelaersveld genoemd. Op oude kaarten is te zien dat het gebied voor die tijd uit uitgestrekte heidevelden bestond en voor het omliggende gebied gold dat na die tijd ook nog lang. Geleidelijk aan zijn steeds meer van deze heidevelden echter ingeplant of vanzelf dichtgegroeid. Tegenwoordig is nog slechts een klein stukje van die heide bewaard gebleven, dat nu door regelmatig beheer in stand gehouden wordt. Het landbouwgebied wordt verpacht.

Landgoed Eyckenstein is al vele jaren met de provincie Utrecht in overleg om dit gebied tot natuur om te vormen. Vanaf 2017 staat deze 11½ ha nu daadwerkelijk aangemerkt om omgevormd te kunnen worden. Hiermee is een belangrijke stap gezet om een robuuste natuurverbinding te realiseren tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Goois Natuurreservaat. Dit past ook in de ambitie van Utrecht en Noord Holland om de gehele Utrechtse Heuvelrug in aanmerking te laten komen voor aanwijzing als nieuw Nationaal Park. Bij deze ambitie zijn wij voor Utrechts Particulier Grondbezit nauw betrokken. De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden, maar de intentie is dat er in verband met de hoge natuurwaarde ongeveer 10 ha heide gerealiseerd gaat worden. Rond 1910 was dit een van de laatste stukken hei van 20-25 ha in dat gebied (zie ook de website Tijdreis van het Kadaster). Daarom past heide niet alleen vanuit natuurversterking goed, maar ook vanuit historisch perspectief.

Dit plan brengt ook met zich mee dat het landbouwverkeer in het natuurgebied aanzienlijk verminderd kan worden, waardoor er veel meer rust in de omgeving komt. Bovendien verdwijnen daarmee kruisingen van landbouwverkeer met wandelaars, fietsers en ruiters, hetgeen de veiligheid ten goede komt. Provincie Utrecht neemt een belangrijk deel van de kosten voor haar rekening, maar aanvullende financiering moeten wij nog wel rond zien te krijgen.

 

Laat een reactie achter